Tracking Dữ Liệu E-commerce Bằng Google Analytics – Phần 2

Đây là phần 2 trong loạt bài Tracking Dữ Liệu E-commerce Bằng Google Analytics. Trong phần 1, chúng ta đã nói về những khái niệm, cách thức vận hành của Google Analytics E-commerce. Trong phần này chúng ta sẽ học về cách cài đặt GA E-commerce.

Bước 1: Mở báo cáo E-commerce trong Google Analytics

Bước đầu tiên trong việc cài đặt tracking E-commerce trong GA là mở báo cáo E-commrece. Đăng nhập vào GA và tab Admin và chọn view cần kích hoạt báo cáo E-commerce > Bấm vào E-commerce Setting.

Mở chức năng E-commerce trong Google Analytics
Chọn tab Admin > View > E-commerce Setting.

Trong Ecommerce Setting, gạt sang chế độ ON cho bước Enable Ecommerce.

Enable Ecommerce Google Analytics
Gạt sang chế độ ON.

Bạn cũng có thể mở tính năng Enhanced Ecommerce Reporting, Enhanced Ecommerce là báo cáo mở rộng của GA Ecommerce được Google ra mắt vào ngày 30/05/2014. Enhanced Ecommerce cung cấp cho bạn nhiều báo chuyên sâu hơn bao gồm: phân tích hành vi người mua hàng, phân tích hàng vi thanh toán, hiệu suất của sản phẩm, hiệu suất danh mục sản phẩm, coupon code, quảng cáo nội bộ… Để có thể sử dụng Enhanced Ecommerce website của bạn phải được cài hoặc đã nâng cấp lên Universal Analytics. Tôi sẽ có bài hướng dẫn chuyên sâu về Enhanced Ecommerce trong những phần tiếp theo.

Bước 2: Gắn code Google Analytics vào trang biên nhận.

Trang biên nhận (hay còn gọi là trang xác nhận/trang cám ơn/thank you page) cần phải được gắn mã theo gõi GA mới có thể track được giao dịch. Đây là lý do tại sao mã theo dõi e-commerce được lưu trữ trong file analytics.js. Nếu trang biên nhận không có file này thì không thể track được dữ liệu giao dịch.

Bước 3: Cài đặt code

Chèn mã ecommerce vào thank you page

Đây là phần “chua” nhất: chèn mã. Như chúng ta đã học trong phần 1, GA sử dụng JavaScript để theo dõi dữ liệu giao dịch. Máy chủ của bạn phải chèn thông tin giao dịch vào mã JavaScript của GA trước khi gửi trang biên nhận đến browser của khách hàng. Khi trang biên nhận được tải trên browser của khách hàng mã Javascript được thực thi và chuyển dữ liệu giao dịch về máy chủ GA.

Chúng ta hãy xem đoạn mã Java Script của GA Universal:

Dữ liệu giao dịch:

ga('ecommerce:addTransaction', {
 'id': '{$trans['id']}',
 'affiliation': '{$trans['affiliation']}',
 'revenue': '{$trans['revenue']}',
 'shipping': '{$trans['shipping']}',
 'tax': '{$trans['tax']}'
 });

Đoạn mã này sẽ được gắn vào trang xác nhận đơn hàng. Trước khi máy chủ gửi trang này về máy người dùng. Những thông tin đơn hàng được chèn vào đoạn mã này. Trong đó:

Lệnh ecommerce:addTransaction: code JavaScript sẽ hiểu giao dịch được tạo ra và lưu thông tin giao dịch vào những biến bên dưới.

‘id’: ‘{$trans[‘id’]}’: sẽ ID giao dịch, mã giao dịch cũng là order ID. (bắt buộc)

‘affiliation’: ‘{$trans[‘affiliation’]}’: sẽ được chèn vào tên cửa hàng.

‘revenue’: ‘{$trans[‘revenue’]}’: sẽ lấy giá trị tổng đơn hàng.

‘shipping’: ‘{$trans[‘shipping’]}’: sẽ lấy giá trị phí vận chuyển.

‘tax’: ‘{$trans[‘tax’]}’: lấy giá trị thuế.

Dữ liệu hàng hoá:

ga('ecommerce:addItem', {
 'id': '$transId',
 'name': '{$item['name']}',
 'sku': '{$item['sku']}',
 'category': '{$item['category']}',
 'price': '{$item['price']}',
 'quantity': '{$item['quantity']}'
 });

Tương tự như dữ liệu giao dịch đoạn mã này cũng được chèn vào trang xác nhận. Khi chạy lệnh ecommerce:addItem mã JavaScript hiểu là phải chèn những thông tin về hàng hoá trong giao dịch.

‘id’: ‘$transId’: là cũng là ID của giao dịch bên trên. Đây là trường chính, để biết được những món hàng nào thuộc giao dịch nào.

‘name’: ‘{$item[‘name’]}’: sẽ được chèn vào tên món hàng. (bắt buộc)

‘sku’: ‘{$item[‘sku’]}’: chèn SKU của món hàng.

‘category’: ‘{$item[‘category’]}’: chèn vào danh mục của món hàng.

‘price’: ‘{$item[‘price’]}’: chèn vào giá của món hàng.

‘quantity’: ‘{$item[‘quantity’]}: chèn vào số lượng của món hàng.

Chú ý: trong một giao dịch (hay 1 ID giao dịch) sẽ có nhiều món hàng, do đó những biến trên của lệnh ecommerce:addItem sẽ chèn từng giá trị riêng cho từng món hàng bằng đoạn mã dưới đây.

Đoạn mã gửi dữ liệu:

<!-- Begin HTML -->
 <script>
 ga('require', 'ecommerce');
<?php
 echo getTransactionJs($trans);
foreach ($items as &$item) {
 echo getItemJs($trans['id'], $item);
 }
 ?>
ga('ecommerce:send');
 </script>

Trong đó:

ga(‘require’, ‘ecommerce’): gọi plugin e-commerce của file analytics.js

<?php
echo getTransactionJs($trans);

foreach ($items as &$item) {
echo getItemJs($trans[‘id’], $item);
}
?>

Cụm mã này có nghĩa là 1 ID giao dịch sẽ có nhiều sản phẩm, và mội sản phẩm sẽ có những biến tên, giá, sku, category, số lượng… khác nhau.

ga(‘ecommerce:send’): có nghĩa là sau khi trang biên nhận được tải trên trình duyệt của người dùng, những dự liệu này sẽ được gửi đến máy chủ của Google Analytics.

Ví dụ sau khi các biến được chèn:

ga(‘ecommerce:addTransaction’, {
‘id’: ‘1234’,
‘affiliation’: ‘Cửa Hàng SEM Clan’,
‘revenue’: ‘100000’, // không được chèn bắt kỳ ký tự đặc biệt như: dấu phẩy (,) hay đơn vị tiền tệ (VND, $) vào trong biến.
‘shipping’: ‘10000’,
‘tax’: ‘10000’,
‘currency’: ‘VND’ // local currency code.
});

ga(‘ecommerce:addItem’, {
‘id’: ‘1234’,
‘name’: ‘Áo Thun Nam’,
‘sku’: ‘ATN1000’,
‘category’: ‘Thời Trang Nam’,
‘price’: ‘100000’,
‘quantity’: ‘1’,
‘currency’: ‘VND’ // local currency code.
});

Cách cài đặt mã cho nền bán hàng Magento:

Bước 1:

Cài đặt Tracking GA cho Magento bằng cách copy ID GA.

Vào mục System > Configuration > Sales > Google API

Chèn GA ID vào Account Number.

Cài Google Analytics trong Magento
Cài Google Analytics trong Magento

Bước 2:

Trong magento/app/design/frontend/xxx/xxx/checkout/success.phtml

Mở file success.phtml bằng bất kỳ công cụ lập trình nào. Chèn đoạn mã:

<?php
$order = Mage::getModel('sales/order')->loadByIncrementId($this->getOrderId());
$total = $order->getGrandTotal();
$shipping = $order->getShippingAmount();
$tax = $order->getTaxAmount();
$store = Mage::app()->getStore();
$name = $store->getName();
?>

Đoạn mã này sẽ lấy thông tin Order ID, tổng giá trị đơn hàng, tiền vận chuyển, thuế, tên của hàng.

Sau đó chèn đoạn mã JavaScript của Google Analytics:

<script type="text/javascript">
ga('require', 'ecommerce', 'ecommerce.js'); // Load GA ecommerce plug-in.
ga('ecommerce:addTransaction', {
'id': '<?php echo $this->getOrderId(); ?>', // Transaction ID. Required
'affiliation': '<?php echo $name ?>', // Affiliation or store name
'revenue': '<?php echo $total; ?>', // Grand Total
'shipping': '<?php echo $shipping; ?>', // Shipping
'tax': '<?php echo $tax; ?>' // Tax
});
<?php foreach ($order->getAllItems() as $item) { ?>
ga('ecommerce:addItem', {
 'id': '<?php echo $this->getOrderId(); ?>', // Transaction ID. Required.
 'name': '<?php echo $item->getName() ?>', // Product name. Required.
 'sku': '<?php echo $item->getSku() ?>', // SKU/code.
 'price': '<?php echo $item->getPrice() ?>', // Unit price.
 'quantity': '<?php echo $item->getQtyOrdered() ?>' // Quantity.
 });
<? } // foreach item ?>
ga('ecommerce:send');
</script>

Please rate this post if you find it helpful

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

2 Replies to “Tracking Dữ Liệu E-commerce Bằng Google Analytics – Phần 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *