Track Lượt Gọi Điện Thoại Từ Website Bằng Google Tag Manager

Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn biết được số điện thoại hotline của công ty mình trên website được gọi bao nhiêu cuộc trong một ngày, rồi từ số liệu này các bạn có thể điều chỉnh vị trí của hotline bán hàng ở đâu trên website sẽ nhận được nhiều cuộc gọi nhất. Trong bài viết tôi sẽ sử dụng event tracking của Google Analytics để do đường, event này sẽ cài đặt trên Google Tag Manager và sử dụng chính website này để làm ví dụ.

Bước 1:  Tạo một Click Trigger trong Google Tag Manager.

Bên dưới số điện thoại cần được track trên website (đây là số điện thoại không có thật nên mọi người đừng gọi nhé).

Mở chế độ Preview của Google Tag Manager lên:

 • Cột bên trái là những event được trigger, mặc định khi mở trang lên là có 3 event được trigger: Window Loaded, DOM ready và Page View.
 • Cột bên phải là những Tag được trigger bởi event ở cột bên phải.
 • Tab Variable là những thành phần trên site được load bởi những event bên trái.

Ctr + click (để mở ra tab khác) vào số điện thoại cần track và bấm vào tab Varible để xem những giá trị của event Click vào link số điện thoại:

Bấm vào Event Link Click mặc định của Google Tag Manager là gtm.linkClick và bấm vào tab Variable để xem những Variable của event này (như hình trên). Kéo xuống sẽ thấy variable Click URL là “tel:0999999999”, ta sẽ dùng variable “Click URL” và giá trị “tel” để làm điều kiện trigger cho trigger Link Click sắp sửa tạo.

Vào Google Tag Manager, chọn mục Trigger, tạo một Trigger mới thiết lập như hình bên dưới:

 • Chọn Trigger Type là Click – Just Link vì số điện thoại trên website là một link.
 • Chọn Wait for Tags và đặt giá trị mặc định là 2000 ms (2 giây). Mục đích của việc này là đợi 2 giây để Google Analytics được load và ghi nhận dữ liệu trước khi chuyển sang trang khác. Trong nhiều trường hợp tag chưa kịp load thì đã chuẩn sang trang khác do đó có thể mất dữ liệu.
 • Chọn Check Validation: GTM sẽ không fire tag nếu việc click vào link số điện thoại bị chặn bởi một lý do nào đó (ví dụ một số javascript chặn mở link). Nếu không chọn thì GTM sẽ fire tag cho dù link đó có được mở hay không.
 • Enable this trigger when all of these conditions are true: chúng tag chọn kích hoạt trigger này trên tất cả các trang bằng cách đặt điều kiện Page URL contains .* (.* là tất cả cách trang).
 • This trigger fires on: Trigger này chỉ fire cho Some Link Clicks.
 • Fire this trigger when an Event occurs and all of these conditions are true: và Link Clicks đó phải chứa điều kiện Variable Click URL contains chữ tel (mà chúng ta lấy được ở phần chế độ Preview bên trên).

Bước 2:  Tạo một Tag Google Analytics để đếm event click vào link số điện thoại:

Chúng ta vào phần Tags và tạo một tag mới tên là “GA – Event – Phone Link Click”, các bạn nhớ đặt tên có hệ thống để sau này dễ tìm lại.

Tag Type: chọn loại tag là Universal Analytics.

Track Type: chọn là Event.

Nếu các bạn chọn Track Type là Event thì bạn phải đặt event Category, Action và Lable để dễ phân loại event trong Google Analytics. Ở đây sẽ đặt:

 • Category: Phone Click
 • Action: Click
 • Label: thì sẽ chọn variable là {{Page Path}} thì Google Analytics sẽ tự động lấy trang mà bạn click vào link số điện thoại. Ở đây chỉ có trang chủ chứa link số điện thoại do đó Page Path sẽ là trang chủ.

Non-Interaction Hit: bạn nên set là True để Google Analytics không tính Event này là interation trên page để không làm sai số Bounce Rate của page.

Phần Trigger thì sẽ chọn Trigger được tạo bên trên là Phone Clicks, có nghĩa là tag này chỉ được fire khi bạn bấm vào link số điện thoại.

Cuối cùng Save tag này lại và Publish tất cả những thay đổi trên trong Google Tag Manager.

Bước 3:  Kiểm tra tag lại tag có hoạt động đúng chưa

Mở lại chế độ Preview, load lại trang tinle.co và CTR + click link số điện thoại.

Vậy là Tag Google Analytics track event click vào link số điện thoại đã hoạt động.

Chúc các bạn thành công!

Nếu có câu hỏi nào các bạn comment bên dưới nhé!

Please rate this post if you find it helpful

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.