Thanks for reading my blog. I'm Tin who is passionate about digital marketing. I usually write about the new trends in digital technology, tips & tricks for optimizing digital marketing campaigns. Stay tuned with my blog!
Share this

Kế Hoạch Tracking Cho Website Thương Mại Điện Tử Bằng Google Analytics

Có vài người hỏi tôi là họ nên thiết lập Google Analytics cho website thương mại điện tử như thế nào. Và trước khi bước vào phần thiết lập kỹ thuật chi tiết, tôi muốn cái bạn nắm được các chỉ số (metrics) từ gốc độ kinh doanh. Sau đó sẽ có bài hướng dẫn thiết lập chi tiết.

Do đó, bài viết này sẽ nói nhiều về kế hoạch đo lường. Và nói trước, các website thương mại điện tử có kích thước khác nhau, do đó độ phức tạp cũng sẽ khác nhau. Bài viết này sẽ tập trung vào những website cỡ tầm trung. Chúng ta sẽ bàn về cách đo lường những chỉ số phức tạp hơn như giá trị khách hàng lâu dài  (lifetime value) trong một bài viết khác.