Thanks for reading my blog. I'm Tin who is passionate about digital marketing. I usually write about the new trends in digital technology, tips & tricks for optimizing digital marketing campaigns. Stay tuned with my blog!
Share this

Cách Cài Đặt Event Tracking Trong Google Tag Manager

Xem thêm những bài viết hay:

Lúc trước để cài một event tracking cho một button, đường link nào đó trên website thì phải nhờ dev ỉ oi. Nhưng sau khi có Google Tag Manager (GTM) thì chuyện gắn tracking event chỉ diễn ra trong vòng 2 nốt nhạc. Các bạn làm theo hướng dẫn sau đây là đảm bảo thành công.