Hiểu Cách Tính Toán Thời Gian Của Google Analytics

Đo thời gian trên website không dễ. Mỗi công cụ đo lường website đều có nhược điểm kể cả Google Analytics.

Tôi sẽ chỉ ra cách Google Analytics đo thời gian trên trang (time on page) và độ dài lượt truy cập (visit length) và nó sẽ không như bạn nghĩ.

Hiểu về Engagement Hits

Cái chính để hiểu cách tính toán thời gian của Google Analytics là hiểu về dữ liệu được trả về máy chủ Google. Dữ liệu này được biết đến là HITS.

Dữ liệu HITS là những yêu cầu dạng ảnh được gửi đến Google Analytics. Có 6 loại dữ liệu HITS trong Google Analytics:

 • Số lần truy cập trang (pageview hits).
 • Sự kiện (event hits).
 • Giao dịch điện tử (Ecommerce transaction hits).
 • Món hàng giao dịch (Ecommerce transaction item hits).
 • Dữ liệu do người dùng tự xác định – dữ liệu này là tiền thân của custom variables (user defined hits).
 • Plugin mạng xã hội (như là like bài viết, share bài viết, comment vào bài viết…).

Nhưng không phải tất cả những dữ liệu hits này là hits tương tác (engagement hits).

Một hit tương tác là tất cả những hit không được đánh dấu “không tương tác” (non interaction) và không phải là thông tin người dùng tuỳ biến (custom variable). Có nghĩa là hit phải có ít nhất thông tin trang, thông tin giao dịch điện tử, thông tin món hàng giao dịch, thông tin sự kiện hoặc là thông tin theo tương tác mạng xã hội.

Lược lại những hit dữ liệu ban đầu chúng ta có 5 loại hit tương tác (engagement hit):

 • Số lần truy cập trang (pageview hits).
 • Sự kiện (event hits).
 • Giao dịch điện tử (Ecommerce transaction hits).
 • Món hàng giao dịch (Ecommerce transaction item hits).
 • Tương tác mạng xã hội

Bạn sẽ có thể tự hỏi “Nhưng cái này liên quan gì đến việc tính toán thời gian của Google Analytics?” Hầu hết những công cụ phân tích dữ liệu sử dụng thời gian giữa những lần xem trang (pageview) để tính thời gian. Nhưng cách tính toán của Google Analytics sử dụng hit tương tác để tính thời gian trên site và trên trang sẽ chính xác hơn.

Thời gian trên trang được tính như thế nào

Thời gian trên trang (time on page) được tính bằng 2 cách khác nhau. Tính toán dưạ trên lượt truy cập có một lần xem trang (pageview) hoặc có nhiều lần xem trang.

Khi có nhiều lần xem trang trong một lượt truy cập

Trường hợp này thì đơn giản.

Nếu có nhiều lần xem trang trong một lượt truy cập thì thời gian được tính dựa trên thời gian bất đầu của trang hiện tại và thời gian bất đầu của trang kế tiếp. Xem hình bên dưới sẽ dễ hiểu hơn.

Khi có nhiều lần xem trang trong 1 lượt truy cập, Google Analytics sử dụng thời gian giữa các trang để tính toán thời gian trên trang.
Khi có nhiều lần xem trang trong 1 lượt truy cập, Google Analytics sử dụng thời gian giữa các trang để tính toán thời gian trên trang.

Hầu hết các công cụ hoạt động theo cách này, đo thời gian dựa trên page views. Nhưng cách này không chính xác vì ta không thể tính thời gian trên trang cuối cùng của lượt truy cập vì không có trang nào được xem tiếp theo sau đó 🙁

Khi chỉ có một lần xem trang trong một lượt truy cập

Hầu hết mọi người không tin Google Analytics có thể tính thời gian trên trang (time on page) khi chỉ có một trang được xem trong một lượt truy cập. Vì đâu có trang nào tiếp theo đâu để tính. Nhưng quan niệm này chỉ đúng 1 phần.

Nếu chỉ có một trang được xem trong một lần truy cập. Google Analytics sẽ sử dụng thời gian giữa hit trang ban đầu và tương tác sau cùng trên trang đó.

Thời gian trên trang bằng (Time on page) = (thời gian của tương tác cuối cùng trên trang) – (thời gian của hit ban đầu trên trang)

Để nói rõ hơn, nếu một lượt truy cập (visit) chỉ có một lần xem trang (pageview) thì Google Analytics có thể theo dõi thời gian trên trang bằng cách tính thời gian giữa những hit tương tác.

Nếu bạn thêm vào nhiều hit tương tác trên một trang bạn sẽ tính chính xác thời gian trên trang hơn, nhìn vào hình dưới đây cho dễ hiểu.

Google Analytics sử dụng tương tác cuối cùng để tính thời gian trên trang nếu chỉ có một pagepaview trong suốt 1 visit.
Google Analytics sử dụng tương tác cuối cùng để tính thời gian trên trang nếu chỉ có một pagepaview trong suốt 1 visit.

Độ dài lượt truy cập được tính như thế nào

Độ dài lượt truy cập (visit length) sử dụng hit tương tác để tính thời gian chính xác. Thay vì sử dụng thời gian giữa các pageview, cách đo độ dài lượt truy cập sử dụng thời gian của hit ban đầu và hit tương tác cuối cùng của lượt truy cập.

Độ dài lượt truy cập (visit length) = (thời gian của hit tương tác cuối cùng) – (hit đầu tiên của lượt truy cập).

Nhìn vào ví dụ cụ thể bên dưới. Chúng ta có được số trang trong một lần truy cập. Thông thường, nếu ta chỉ đo visit length dưạ trên thời gian giữa các pageview thì ta sẽ mất toàn bộ thời gian trên trang cuối cùng.

Google Analytics sử dụng tương tác cuối cùng để tính độ dài của lượt truy cập.
Google Analytics sử dụng tương tác cuối cùng để tính độ dài của lượt truy cập.

Nói tóm lại, cái quan trọng để nhớ là Google Analytics sử dụng hit tương tác để tính thời trang trên trang của trang thoát. Trong hình #1 thì không thể tính được thời gian trên trang thoát vì không có tương tác cuối nào sau trang thứ 3.

Nhưng trong hình #3 có một tương tác trên trang thoát. Google Analytics sẽ sử dụng dữ liệu này để tính thời gian.

Đừng quên có những hit tương tác khác như giao dịch trên website cũng giúp tính độ dài của lượt truy cập chính xác hơn.

Nếu bạn vẫn chưa rõ gửi mail đến letin@outlook.com nhé.

Please rate this post if you find it helpful

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *