Facebook Campaign Budget Optimization (CBO) Áp Dụng Mặc Định Vào Tháng 9 2019

Xem thêm những bài viết hay:

Facebook Campaign Budget Optimization (CBO) là gì?

Đây là tính năng được Facebook giới thiệu hơn một năm trước, Facebook Campaign Budget Optimization (CBO) là lựa chọn giúp bạn tự động tối ưu ngân sách quảng cáo ở cấp độ campaign.

Facebook Campaign Budget Optimization

Mặc định thì tính năng này được tắt nhưng khi bật tính năng này lên Faceook sẽ tự động phân bổ và tối ưu ngân sách quảng cáo cho những ad sets bên trong campaign.

Campaign Budget Optimization

Theo ví dụ của Facebook thì campaign không được mở tính năng CBO thì Facebook sẽ chi đều 10$ cho từng adset bất kể hiệu quả như thế nào, như hình trên thì tổng campaign chỉ có 10 chuyển đổi. Nếu bật tính năng này lên thì Facebook sẽ xem xét hiệu quả của từng ad set và chi nhiều ngân sách hơn cho ad set có kết quả tốt nhất và tổng campaign sẽ đạt đến 15 chuyển đổi.

Thông báo của Facebook về chức năng CBO

Facebook âm thầm thông báo trong Help Center của mình rằng:

  • Sau tháng 9 năm 2019, Facebook sẽ chuyển dần ngân sách cấp ad set sang cấp Campaign và áp dụng chức năng Campaign Budget Optimization mặc định cho tất cả campaign hiện tại và được tạo mới sau đó.
  • Sau tháng 9 2019, bạn vẫn có thể kiểm soát ngân sách ở cấp độ ad set bằng tùy chọn ad set spend limits.
Facebook Campaign Budget Optimization

Rất khó nói ảnh hưởng của thay đổi này ở thời điểm hiện tại vì Facebook không tiết lộ số lượng nhà quảng cáo đang áp dụng tính năng này, có thể phần trăm này không nhiều nên nếu Facebook bắt buộc sử dụng tính năng này sẽ là thay đổi rất lớn cho tất cả các nhà quảng cáo.

Nếu bạn nào đã sử dụng Facebook CBO thì có thể chia sẻ kinh nghiệm bên dưới nhé.

Xem thêm những bài viết về cách tối ưu Facebook

Please rate this post if you find it helpful

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.