Thanks for reading my blog. I'm Tin who is passionate about digital marketing. I usually write about the new trends in digital technology, tips & tricks for optimizing digital marketing campaigns. Stay tuned with my blog!
Share this

Cách Cài Đặt Event Tracking Trong Google Tag Manager

Xem thêm những bài viết hay:

Lúc trước để cài một event tracking cho một button, đường link nào đó trên website thì phải nhờ dev ỉ oi. Nhưng sau khi có Google Tag Manager (GTM) thì chuyện gắn tracking event chỉ diễn ra trong vòng 2 nốt nhạc. Các bạn làm theo hướng dẫn sau đây là đảm bảo thành công.

Kế Hoạch Tracking Cho Website Thương Mại Điện Tử Bằng Google Analytics

Có vài người hỏi tôi là họ nên thiết lập Google Analytics cho website thương mại điện tử như thế nào. Và trước khi bước vào phần thiết lập kỹ thuật chi tiết, tôi muốn cái bạn nắm được các chỉ số (metrics) từ gốc độ kinh doanh. Sau đó sẽ có bài hướng dẫn thiết lập chi tiết.

Do đó, bài viết này sẽ nói nhiều về kế hoạch đo lường. Và nói trước, các website thương mại điện tử có kích thước khác nhau, do đó độ phức tạp cũng sẽ khác nhau. Bài viết này sẽ tập trung vào những website cỡ tầm trung. Chúng ta sẽ bàn về cách đo lường những chỉ số phức tạp hơn như giá trị khách hàng lâu dài  (lifetime value) trong một bài viết khác.