Hướng Dẫn Sử Dụng Hotjar Để Cải Thiện UX

Hotjar là gì? Hotjar là công cụ phân tích hành vi của người dùng trên website. Bằng việc kết hợp công cụ phân tích như heatmap, screen recording, funnels, forms và công cụ thu thập phản hồi của người dùng bao gồm: incomming, polls, surveys, recruiters, Hotjar cho chúng ta cái nhìn tổng thể cách …