Thanks for reading my blog. I'm Tin who is passionate about digital marketing. I usually write about the new trends in digital technology, tips & tricks for optimizing digital marketing campaigns. Stay tuned with my blog!

Latest News

    No posts were found.

Share this

Kiểm Tra External Link Bằng Google Tag Manager

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra liên kết đi ra khỏi website của bạn bằng Google Tag Manager. Với cách này bạn có thể biết được liên kết ngoài nào đang dẫn khách hàng ra khỏi website của mình hoặc truyền PageRank (điểm chất lượng của website trong SEO) đi ra ngoài, sau đó bạn sẽ có những biện pháp thích hợp để cải thiện những liên kết ngoài này như chuyển về một trang bên trong có nội dung giá trị hơn thay vì dẫn ra một trang bên ngoài hoặc đặt thuộc tính rel=”nofollow” cho những liên kết ngoài mà bạn không muốn truyền PageRank của mình cho họ.

Hướng Dẫn Sử Dụng Google Tag Manager Cơ Bản

Đôi khi để chèn bất kỳ Tag Tracking nào vào website, bạn cần phải nhờ vả coder. Nếu coder dễ chịu thì khoảng chừng 5′ là xong, nhưng gặp coder khó tính hay việc ngập đầu thì việc gắn Tag có thể mất đến cả tuần.

Và một khó khăn nữa là khi bạn gắn quá nhiều Tag của nhiều dịch vụ quảng cáo, tracking tool vào website thì một khoảng thời gian bạn sẽ không nhớ Tag nào còn xài và Tag nào không sử dụng nữa. Nguy hiểm nhất là khi coder “lỡ tay” xoá một đoạn code tracking khi chỉnh sửa hay nâng cấp webiste sẽ làm mất dữ liệu của bạn và ảnh hưởng đến KPI marketing.

Google Tag Manager sinh ra để giải quyết những khó khăn này. Vì tất cả các code nằm trong một chổ chứa gọi là container và bạn chỉ cần chèn duy nhất 1 đoạn code vào website của mình. Sau này muốn thêm hoặc thay đổi bất kỳ tracking code nào, bạn chỉ cần vào Google Tag Manager để chỉnh sửa, không phải mất thời gian chờ đợi coder hỗ trợ.

Nói tóm lại Google Tag Manager là gì?

Google Tag Manger là hệ thống quản lý thẻ giúp bạn dễ dàng nhúng và cập nhật các thẻ, các đoạn mã vào website hoặc ứng dụng di động của mình, ví dụ như các thẻ đo lường lưu lượng truy cập hoặc tiếp thị lại. Bạn có thẻ thêm và cập nhật các thẻ như: Google Analytics, Adwords, Firebase Analytics, Floodlight, Facebook Pixel hoặc các thẻ của các công cụ marketing khác như Criteo, Sociomatic… trong giao diện của Google Tag Manager thay vì nhúng thẳng vào website. Việc này giúp hạn chế tối đa lỗi và không phải nhờ đến developer hỗ trợ cấu hình trong mã nguồn của website.